IMPORTANT COVID-19 NOTICE

To combat the spread of COVID-19 in South Africa, visit the official COVID-19 Online Resource and News Portal at www.sacoronavirus.co.zaEmergency Hotline: 0800 029 999
X

FINFOCUS to remain open for business during lockdown

To all our clients, consultants and stakeholders

Please note our physical offices are closed at present, however our business remains open.

Finfocus has measures and systems in place to enable our work to continue in spite of the physical lock-down. We wish to assure all of you that the Finfocus-team is able to work as efficiently from home as from the office. We are therefore able to keep appointments, give advice and continue doing our best for our clients—albeit electronically and not face to face.

If you need to contact us, your adviser is available. For individual advisers’ contact details, please consult the Finfocus website at www.finfocus.co.za.

Please stay safe.

Schalk van Niekerk, CFP®
Managing Director

FINFOCUS oop vir besigheid gedurende die sluitingsperiode

Aan al ons kliënte, konsultante en ander belanghebbendes 

Alhoewel ons kantore tans fisies gesluit is, bly ons besigheid oop.

Finfocus het reëlings en sisteme in plek om ons in staat te stel om met ons werk voort te gaan ten spyte van die sluiting. Ons wil almal graag verseker dat die Finfocus-span net so effektief van die huis kan werk as van die kantoor. Ons kan dus alle afsprake nakom, advies gee en voortgaan om ons bes te doen vir ons kliënte – al is dit elektronies en nie direk van persoon tot persoon nie.

Indien jy ons moet kontak, is jou adviseur beskikbaar. Vir die kontakbesonderhede van individuele adviseurs, raadpleeg asseblief die Finfocus webblad by www.finfocus.co.za.

Bly asseblief gesond.

Schalk van Niekerk, CFP®
Besturende Direkteur